Om Godt begynt™

Prosjektet Godt begynt™ – barn og unge i Agder handler om at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle. Målet med forskningsprosjektet Godt begynt™ er å få mer kunnskap om hvordan barn og unge i Agder har det, og å forbedre tjenestene. Godt begynt™ legger til rette for:

  • Kunnskapsbasert vurdering av barn og unges vekst, utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene, og at denne kunnskapen kan settes sammen og anvendes til barnets beste.
  • Oversikt over hvordan høyde/vekt, generell og sosio-emosjonell utvikling, psykisk helse og livskvalitet er fordelt i barne- og ungdomsbefolkningen.
  • Å undersøke helsesykepleieres, foresattes, barns, og unges erfaringer med strukturerte og digitale kartleggingsverktøy.
  • Å undersøke hvordan verktøyene påvirker arbeidsprosesser og vurderinger og bidrar til tidligere kunnskapsbaserte tiltak og samhandling.
  • Systematisk utvikling av tjenester og tiltak basert på digital innovasjon og anvendelse av strukturerte og kvalitetssikrede data.

Prosjektet har sin bakgrunn i at daværende Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sammen ble utpekt som programfylke i den nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Prosjektet har fra 2018-21 hatt finansiering til forskning fra Regional Forskningsfond Agder og blitt ledet av Kristiansand kommune med NORCE, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus som regionale partnere i tillegg til at prosjektet samarbeider med OsloMet og Charité Universitätsmedizin Berlin. Fra og med 2020 er også Agder fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Egde Consulting partnere. På Agder deltar 8 kommuner (Vegårshei, Arendal, Birkenes, Lillesand, Vennesla, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal), og ytterligere 7 kommuner har gjennom Folkehelseprogrammet signalisert deltakelse. Døren står også åpen for flere kommuner som ønsker deltakelse og samarbeid. I mai 2020 fikk prosjektet innvilget støtte på årlig basis for årene 2020-24 fra Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til utvikling av integrering med journalsystemene i tjenesten, brukermedvirkning og kompetansestøtte for utvikling av tjenestene, og forskning på data prosjektet genererer, samt erfaringer hos foreldre og ungdom.

Her kan du se et par filmer som kort presenterer prosjektet:

© University of Agder 2024