Om Godt begynt

Prosjektet Godt begynt – barn og unge i Agder handler om at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle. Målet med forskningsprosjektet Godt begynt er å få mer kunnskap om hvordan barn og unge i Agder har det, og å forbedre tjenestene. Godt begynt legger til rette for:

  • Kunnskapsbasert vurdering av barn og unges utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene.
  • Oversikt over hvordan psykisk helse og livskvalitet er fordelt i befolkningen.
  • Å undersøke hvordan helsesykepleiere og lærere erfarer bruken av en digital løsning for systematisk arbeid med barn og unges helse.

Prosjektet har sin bakgrunn i at Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sammen ble utpekt som programfylke i den nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Prosjektet har i første omgang finansiering til forskning fra Regional Forskningsfond Agder og ledes av Kristiansand kommune med NORCE, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus som regionale partnere i tillegg til at prosjektet samarbeider med OsloMet og Charité Universitätsmedizin Berlin. På Agder deltar 18 kommuner.

Her kan du se et par filmer som kort presenterer prosjektet: