For helsepersonell

Godt begynt™ benytter seg av en digital tjenesteleverandør, CheckWare A/S. Funksjonaliteten er tilpasset daglig bruk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og kartleggingsverktøyene som brukes er tilstrekkelig kvalitetssikret for bruk i tjenestene. Følgende kartleggingsverktøy brukes:

 • For alderen 6 måneder til 4 år og fylles ut av foreldre:
  • Generell psykomotorisk utvikling – Ages & Stages Questionnaire med 38 spørsmål
  • Sosial og emosjonell utvikling – Ages & Stages Questionnare med 22-36 spørsmål
 • For alderen 2-16 år og fylles ut av foreldre, barnets lærer/barnehagelærer og barnet selv fra 11 år:
  • Generell psykisk helse – Strength & Difficulties Questionnaire med 25 spørsmål + 7-8 spørsmål for påvirkning av helse på dagliglivet
 • For alderen 8-16 år og fylles ut av barnet, foreldre og barnets lærer:
  • Angst – Spence Children´s Anxiety Scale – Short med 9 spørsmål
 • For alderen 6-16 år og fylles ut av foreldre og barnet:
  • Helserelatert livskvalitet – KIDSCREEN -27 med 27 spørsmål om fysisk aktivitet og helse, humør og følelser, familie og fritid, venner, og skole og læring
 • For alle aldre registrerer helsesykepleier barnets høyde og vekt, samt oppfølgingsgruppe slik at denne informasjonen enkelt kan kobles til selv-/foreldrerapporterte data (målsetting at integrasjonsløsning skal hente disse dataene fra journal automatisk).

Du kan lære mer om de ulike kartleggingsverktøyene her:

Har du utfordringer med den tekniske løsningen anbefaler vi at du ser etter hjelp i disse dokumentene og filmene:

Om CheckWare i Godt begynt™:

Hva er nytt i CheckWare fra 20.okt 2020?

Å legge til roller:

Å legge til en kartleggingsplan, status for besvarelser, lese rapport og fylle ut helsesykepleierskjema:

Å legge til en respondent:

Å besvare en kartlegging uten pålogging via ID-porten:

Å fylle ut helsesykepleierskjema:

Hvis du fortsatt ikke får løst problemet kan du innenfor vanlig arbeidstid ta kontakt med Thomas Westergren (thomas.westergren@uia.no tlf. 408 79 560 eller Eirin Mølland (eimo@norceresearch.no tlf 415 63 717) for support.

© University of Agder 2024