Kontakt

Prosjektmedarbeidere

Profilbilde Eirik Abildsnes
Eirik Abildsnes
Lege og PhD, Kristiansand kommune
Profilbilde Eirin Mølland
Eirin Mølland
Samfunnsøkonom og 1.amanuensis, NORCE og Universitetet i Agder
Profilbilde Kristin Haraldstad
Kristin Haraldstad
Prosjektleder, sykepleier og professor, Universitetet i Agder
Profilbilde Liv Fegran
Liv Fegran
Sykepleier og professor, Universitetet i Agder
Profilbilde Åshild Tellefsen Håland
Åshild Tellefsen Håland
Psykologspesialist og 1.amanuensis, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder
Unni-Mette Stamnes Køpp
Barnelege og PhD, Barn og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus
Profilbilde Sølvi Helseth
Sølvi Helseth
Helsesykepleier og professor, OsloMet og Universitetet i Agder
Profilbilde Sandra Nolte
Sandra Nolte
PhD, Charité Universitätsmedizin Berlin
Merethe Moy
Tjenesteleder for Familiens hus, Kristiansand
Hanne Smith
Helsesykepleier, Familiens hus øst
Marienne L. Bujordet
Helsesykepleier, Familiens hus Lund

Support i CheckWare

Even Alexander Pripp (1.linjesupport)
Prosjektmedarbeider, Universitetet i Agder

Informasjon om personvernrettigheter i forskning

Trond Hauso
Personvernombud, Universitetet i Agder
Logo NSD
Norsk senter for forskningsdata AS
Personvernombud
© University of Agder 2024