Kontakt

Prosjektmedarbeidere

Profilbilde Eirik Abildsnes
Eirik Abildsnes
Prosjektleder, lege og PhD, Kristiansand kommune
Profilbilde Eirin Mølland
Eirin Mølland
Samfunnsøkonom og Universitetslektor, NORCE og Universitetet i Agder
Profilbilde Thomas Westergren
Thomas Westergren
Sykepleier og 1.amanuensis, Universitetet i Agder og NORCE
Profilbilde Liv Fegran
Liv Fegran
Sykepleier og professor, Universitetet i Agder
Profilbilde Kristin Haraldstad
Kristin Haraldstad
Sykepleier og 1.amanuensis, Universitetet i Agder
Profilbilde Åshild Tellefsen Håland
Åshild Tellefsen Håland
Psykologspesialist og 1.amanuensis, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder
Unni-Mette Stamnes Køpp
Barnelege og PhD, Barn og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus
Profilbilde Sølvi Helseth
Sølvi Helseth
Helsesykepleier og professor, OsloMet og Universitetet i Agder
Profilbilde Sandra Nolte
Sandra Nolte
PhD, Charité Universitätsmedizin Berlin
Vivian Nøtland
Tjenesteleder for Familiens hus, Kristiansand
Profilbilde Julie
Julie Gabrielsen
Helsesykepleier, Familiens hus vest
Marienne L. Bujordet
Helsesykepleier, Familiens hus Lund

Support i CheckWare

Profilbilde Thomas Westergren
Thomas Westergren
Sykepleier og 1.amanuensis, Universitetet i Agder og NORCE
Profilbilde Eirin Mølland
Eirin Mølland
Samfunnsøkonom og Universitetslektor, NORCE og Universitetet i Agder

Informasjon om personvernrettigheter i forskning

Profilbilde Ina Danielsen
Ina Danielsen
Personvernombud, Universitetet i Agder
Logo NSD
Norsk senter for forskningsdata AS
Personvernombud
Profilbilde Thomas Westergren
Thomas Westergren
Sykepleier og 1.amanuensis, Universitetet i Agder og NORCE