Hva innebærer deltakelse i forskningsprosjektet?

Det innføres nå nye kartleggingsverktøy som skal benyttes ved oppfølging i helsestasjon og skolehelsetjenesten. I forbindelse med planlagte kontroller hos helsesykepleier vil foreldre, barn og eventuelt barnets lærer/barnehagelærer bli bedt om å svare på noen enkle spørsmål. Spørsmålene handler om barnets utvikling, livskvalitet og psykiske helse. Spørsmålene kan fylles ut på datamaskin, nettbrett eller smart-telefon. Informasjonen er ferdig samlet og analysert når barnet møter til helsekontroll.

Disse spørsmålene er en del av den vanlige og forbedrede oppfølgingen i helsestasjon og skolehelsetjeneste uavhengig om du deltar i forskningsprosjektet.

Forskningsprosjektet innebærer at svarene på disse spørsmålene og informasjon om barnets høyde og vekt, dersom foreldre og barnet selv fra 12 års alder samtykker til det, deles med forskere i anonymisert form, for å bidra til kunnskap om barns helse og livskvalitet i din kommune og i landsdelen. Bare ansatte ved helsestasjonen/skolehelsetjenesten vil ha tilgang til å spore informasjonen tilbake til deres familie eller ditt barn. Det samles også inn bakgrunnsinformasjon om barnets skoleresultater, foreldres utdanning, bruk av trygdeytelser og inntekt via offentlige registre (Statistisk Sentralbyrå). Denne informasjonen vil ikke deles med helsestasjons- eller skolehelsetjenesten.

Forskningsprosjektet har fått tilråding fra Norsk senter for forskningsdata, fra personvernombudet ved Universitetet i Agder, og fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sin etiske komité. Samtykke til forskning gjøres elektronisk i forbindelse med at foreldre og barn svarer på spørsmål overfor helsesykepleier. Det er frivillig å delta, og deltakere i forskningsprosjektet har rett til innsyn, retting og sletting av opplysninger, samt rett til å få utlevert kopi, klage, og å trekke tilbake sitt samtykke. Dette kan gjøres ved henvendelse til:

Du kan også laste ned informasjonsskriv og samtykkeskjema her:

© University of Agder 2024